POMOST KULTURY
Konferencje i spotkania tematyczne

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na konferencję w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury, która odbędzie się 5 listopada w Spodkach WOAK, ul. św. Rocha 14, Białystok. Tematem przewodnim będzie edukacja kulturowa w województwie podlaskim – prof. dr hab. Dorota Ilczuk opowie o wpływie tego rodzaju edukacji na rozwój społeczności lokalnej, a zespół projektowy WOAK i Fundacja Badań i Działań Społecznych SocLab przedstawią diagnozę na ten temat w województwie podlaskim. Planujemy też trzy panele tematyczne, dotyczące animacji w przestrzeni, animacji międzypokoleniowej i animacji historycznej.

Program konferencji do pobrania w pliku PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ "EDUKACJA KULTUROWA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM" W RAMACH PODLASKIEGO POMOSTU KULTURY

Dzień później, 6 listopada, organizujemy giełdę projektów będącą szansą na spotkanie się animatorów, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy oraz trzecie już – i ostatnie w tym roku – Dyskusyjne Forum Kultury. To cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. Tym razem chcemy porozmawiać o zagadnieniach, z którymi boryka się większość animatorów, czyli o tym, jak pozyskać finanse na swoje działania i jak je rozpromować. Serdecznie zachęcamy do przyjścia – poprzednie dwa fora pokazały, że takie spotkania są potrzebne i umożliwiają nawiązanie realnej współpracy.


Fotoreportaż

24 września 2016 r. – Łomża

Dyskusyjne Forum Kultury to cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. To część projektu Podlaski Pomost Kultury realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez NCK. Ideą DFK, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych sektorów i terenów województwa podlaskiego. Dzięki poznaniu działalności innych uczestników możliwe jest zainicjowanie wspólnych działań, dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także zasobami na potrzeby realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

W naszym województwie funkcjonuje już co najmniej kilka inicjatyw będących doskonałymi przykładami podlaskiej współpracy na polu kultury. Takie Festiwale jak Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal Wertep czy Rockowania pozwalają na prezentację oferty kulturalnej, której na co dzień nie ma w mniejszych miejscowościach, gdyż lokalni animatorzy nie mają możliwości – czy finansowych, czy organizacyjnych – na zrealizowanie tego typu działań. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest więc dotarcie do szerszego grona odbiorców, w tym do mieszkańców peryferyjnych części województwa. Stanowią one również świetną okazję do nawiązania współpracy pomiędzy organizatorami a społecznością lokalną i pozwalają na promocję artystów i form sztuki, które bez tego typu inicjatyw nie miałyby szans dotarcia do nowych widzów.

O zaletach takich imprez, ale także o problemach związanych z ich organizacją, potrzebach społeczności lokalnych czy możliwościach rozwoju podobnych inicjatyw rozmawialiśmy 24 września 2016 w ramach II Dyskusyjnego Forum Kultury w Łomży.

Paneliści:

  • Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” oraz Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania”;
  • Dariusz Skibiński – Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”;
  • Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży;
  • Marcin Sekściński – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

Moderacja:
Dorota Sokołowska – Radio Białystok.


Dyskusyjne Forum Kultury
16.06.2016 r. - Suwałki

Dyskusyjne Forum Kultury to cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. To część projektu Podlaski Pomost Kultury realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez NCK. Ideą DFK, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych sektorów i terenów województwa podlaskiego. Dzięki poznaniu działalności innych uczestników możliwe jest zainicjowanie wspólnych działań, dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także zasobami na potrzeby realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Pierwsza odsłona odbędzie się w Suwałkach. Stawiamy na nową formułę spotkań, w trakcie których możliwa będzie swobodna dyskusja uczestników na temat współpracy instytucji kultury i edukacji z województwa podlaskiego. Na Podlasiu funkcjonuje wiele podmiotów, które mogą wspierać swoją działalność, realizować partnerskie projekty, wymieniać się doświadczeniami; DFK pozwala na poznanie się partnerów z różnych części województwa i różnych sektorów oraz podjęcia rozmowy o wspólnych możliwościach i problemach.

Pierwsze Dyskusyjne Forum Kultury będzie dotyczyło właśnie współpracy. Uczestniczyć w nim ma kilkadziesiąt osób z różnych części województwa, reprezentujących różnego rodzaju instytucje i doświadczenia, posiadających ciekawe pomysły i chęci do współpracy. Będą to uczestnicy Podlaskiego Forum Kultury 2016 – przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury i edukacji z całego województwa, a także osoby zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju edukacji kulturowej z Suwałk. Będziemy dyskutować o tym, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy instytucjami z różnych części regionu przy realizacji podobnych projektów, korzystania z istniejących rozwiązań, dzielenia się zasobami, wspierania wzajemnej działalności.

Na pierwszą dyskusję – o konkretnych, lokalnych problemach– zapraszamy 16 czerwca, w godz. 11.30-13.30, do Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 
  • 11.30 - 13.30 - Panel dyskusyjny w ramach Dyskusyjnego Forum Kultury. Temat: „Jak współpracować na rzecz edukacji kulturowej”

Paneliści:
  • Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
  • Małgorzata Dudzińska – dyrektor Stowarzyszenia Euroregion Niemen
  • Mariusz Augustyniak - Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim
  • Bożena Kamińska – dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury
  • Piotr Kuczek  - specjalista ds. analiz, Suwalski Ośrodek Kultury

Moderacja:
Damian Dworakowski – koordynator projektu Podlaski Pomost Kultury
 
 

Konferencja inaugurująca projekt Podlaski Pomost Kultury, realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, odbyła się 12 kwietnia 2016 r., w godz. 11:00-15:00 w białostockich Spodkach przy ul. św. Rocha 14.

 
KULTURA A EDUKACJA
Konferencja inaugurująca trzyletni projekt
Podlaski Pomost Kultury
  12 kwietnia 2016 r.
 
 
10:30 – 11:00  –  rejestracja uczestników
 
Część I
Otwarcie Konferencji
 
11:00 – 12:30
 
Cezary Jan MIELKO – Dyrektor WOAK w Białymstoku
Maciej ŻYWNO – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Małgorzata
GADUŁA-ZAWRATYŃSKA – Kierownik Działu Programów Dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury
Justyna SMOLIŃSKA – Koordynator programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury
Jadwiga Mariola SZCZYPIŃ – Podlaski Kurator Oświaty
Damian DWORAKOWSKI  – WOAK w Białymstoku
Katarzyna SZTOP–RUTKOWSKA  – Fundacja SocLab 
 
Janusz BYSZEWSKIProjekty animacyjne, czyli sztuka zmieniania
Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
 
12:30 –13:00  –  przerwa
 
Część II
13:00 – 15:00    tematyczne panele dyskusyjne
 
 
I PANEL
Współpraca międzysektorowa na rzecz edukacji kulturowej
 
Moderator     Dorota SOKOŁOWSKA
 
Eksperci:
Maciej ŻYWNO – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Jadwiga Mariola SZCZYPIŃ – Podlaski Kurator Oświaty
Bożena BEDNAREK – Wiceprezeska Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Cezary MIELKO – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Barbara BORKOWSKA – Dyrektor Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Marek KOCHANOWSKI
– Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów
 

II PANEL
Nowe technologie a edukacja kulturowa
 
Moderator    Andrzej BAJGUZ
 
Eksperci:
Anna DASZUTA – ZALEWSKA  - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego
Marcin KRUHLEJ – TechKlub Białystok, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Katarzyna ZABŁOCKA – Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
Marcin KOZIŃSKI – Muzeum Wojska w Białymstoku
 
III PANEL
Metody edukacji kulturowej – w poszukiwaniu lokalnych rozwiązań
 
Moderator – Dominik SOŁOWIEJ
 
Eksperci:
Karolina Pluta – animatorka kultury, pedagożka teatru, współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.
Mariusz SOKOŁOWSKI – Gimnazjum  im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, Fundacja Otwartej Edukacji
Anna DANILEWICZ – Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Sława TARKOWSKA – Wędrowny Teatr Lalek MAŁE MI
Alina DĘBOWSKA – Muzeum w Bielsku Podlaskim - Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Program konferencji do pobrania w wersji PDF

 

[ powrót ]
Odwiedź nas!
Newsletter
Zapisz się, aby otrzymywać nowe informacje