POMOST KULTURY
Aktualności

Edukacja kulturowa w województwie podlaskim - raport skrócony do pobrania


Tę publikację powinien mieć każdy, kto zajmuje się kulturą i oświatą – „Edukacja kulturowa w województwie podlaskim”. To pierwszy taki raport i pierwsze kompleksowe badanie w naszym regionie, opublikowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury. Badanie na zlecenie WOAK przeprowadził zespół badawczy Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Naukowcy przeprowadzali wywiady, ankiety, analizowali dokumenty samorządów, badali strategie, statystyki, poznawali opinie przedstawicieli instytucji kultury, władz samorządowych, nauczycieli i pedagogów, a także niezależnych animatorów. Wyniki badań zawarte w publikacji stanowią niezwykle cenne kompendium wiedzy z zakresu edukacji kulturowej w regionie – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor WOAK. – Są niejako drogowskazem, co powinniśmy robić, by uczyć młodzież uczestniczyć w kulturze, zarówno korzystać z oferty kulturalnej, jak i ją tworzyć”.
I tak konieczne staje się między innymi:

 • stworzenie mapy zasobów województwa podlaskiego (animatorzy kultury, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, infrastruktura, finanse, „dobre praktyki”) oraz narzędzi ułatwiających ich wykorzystywanie (np. portale/aplikacje internetowe, cykliczne spotkania praktyków, publikacje);
 • wzmacnianie kompetencyjne i finansowe lokalnych liderów kultury (związanych z różnymi rodzajami podmiotów, nie tylko z instytucjami kultury);
 • wsparcie instytucjonalne (doradztwo, warsztaty i szkolenia) dla tych obszarów województwa, w których potencjał rozwoju kultury i poziom edukacji kulturowej jest najmniejszy;
 • podwyższanie kompetencji lokalnych kadr kultury w zdobywaniu środków zewnętrznych na działania z zakresu edukacji kulturowej, przede wszystkim na obszarach peryferyjnych województwa;
 • zacieśnienie współpracy międzysektorowej w zakresie edukacji kulturowej w województwie podlaskim (przede wszystkim między środowiskiem kultury i oświaty, między organizacjami pozarządowymi a samorządami);
 • wykorzystywanie specyfiki lokalnej do działań z zakresu edukacji kulturowej; zachęcenie do wykorzystywania tradycyjnego i współczesnego zróżnicowania kulturowego regionu jako punktu wyjścia do działań z edukacji kulturowej.

To tylko niektóre rekomendacje powstałe w wyniku analizy zebranych informacji. Są one niezwykle istotne dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, który od roku realizuje projekt Podlaski Pomost Kultury, w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, przygotowanego wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Były już warsztaty i szkolenia dla animatorów, nauczycieli oraz lokalnych liderów. Ogromnym sukcesem okazał się też regranting, czyli konkurs na lokalne projekty z zakresu edukacji kulturowej. Za kwotę 120 tysięcy złotych udało się dofinansować 14 projektów. Podlaski Pomost Kultury będzie kontynuowany w kolejnych dwóch latach, dlatego też przeprowadzona po raz pierwszy szczegółowa diagnoza zasobów i potrzeb w regionie jest tak cenna. Pozwoli ona na precyzyjne przygotowanie działań – warsztatów, szkoleń, konkursów – które będą odpowiedzią na konkretne lokalne zapotrzebowanie.

 


Fotoreportaż

Film, animacja, bajka, teatr, taniec, a nawet własna telewizja internetowa. 14 projektów zrealizowanych w regionie w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury można było poznać na Giełdzie projektów w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury. Podlaski Pomost Kultury to program wspierający edukację kulturową w całym województwie. Uczy młodzież nie tylko korzystać z oferty kulturowej, ale także ją tworzyć. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku realizuje go wspólnie z Narodowym Centrum Kultury oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Animatorzy kultury, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli uczestniczyć w warsztatach z zakresu animacji kulturowej, a potem wykorzystać swoje umiejętności przy własnym projekcie. Za 120 tysięcy zł udało się zrealizować 14 różnorodnych projektów. Giełda była okazją by je zaprezentować, ale nie tylko. Była to szansa na to, aby porozmawiać z animatorami kultury i edukatorami z całego województwa, poznać ciekawe projekty kulturalne i zapoznać się z ofertami edukacyjnymi różnych placówek skierowanymi do dzieci i młodzieży z naszego województwa. Na giełdzie oprócz projektów realizowanych w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury, prezentowały się także podlaskie instytucje kultury i placówki edukacyjne, m.in. Galeria im. Sleńdzińskich, Dom Kultury w Czarnej Białostockiej czy Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, a także stypendyści marszałka województwa.

Kolejna szansa na podniesienie umiejętności i realizację własnych pomysłów już w przyszłym roku.

Fotoreportaż

WEEKEND ROZMÓW O KULTURZE, 5-6.11.2016

KONFERENCJA: EDUKACJA KULTUROWA W WOJ. PODLASKIM (5 LISTOPADA, GODZ. 9.00-17.30)

Zapraszamy serdecznie na konferencję w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury, która odbędzie się 5 listopada w Spodkach WOAK, ul. św. Rocha 14, Białystok. Tematem przewodnim będzie edukacja kulturowa w województwie podlaskim – prof. dr hab. Dorota Ilczuk opowie o wpływie tego rodzaju edukacji na rozwój społeczności lokalnej, a zespół projektowy WOAK i Fundacja Badań i Działań Społecznych SocLab przedstawią diagnozę na ten temat w województwie podlaskim. Planujemy też trzy panele tematyczne, dotyczące animacji w przestrzeni, animacji międzypokoleniowej i animacji historycznej. 

Program konferencji do pobrania w pliku PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ "EDUKACJA KULTUROWA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM" W RAMACH PODLASKIEGO POMOSTU KULTURY

GIEŁDA PROJEKTÓW (6 listopada, godz. 12.00-16.00)

Wszystkich, którzy lubią wiedzieć, co w kulturze piszczy, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na Giełdę Projektów – kolejne działanie w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury.

W najbliższą niedzielę, 6 listopada, w godz. 12.00-16.00, w Spodkach WOAK swoje działania zaprezentują koordynatorzy projektów realizowanych w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury, stypendyści prezydenta Białegostoku i marszałka województwa oraz regionalne instytucje kultury.

Giełda Projektów będzie więc świetną okazją, żeby porozmawiać z animatorami kultury i edukatorami z całego województwa, poznać ciekawe projekty kulturalne i zapoznać się z ofertami edukacyjnymi różnych placówek skierowanymi do dzieci i młodzieży z naszego województwa. Zachęcamy więc szczególnie rodziców do przyjścia ze swoimi dziećmi, żeby od najmłodszych lat uczyć je zainteresowania kulturą.

DYSKUSYJNE FORUM KULTURY (6 LISTOPADA, GODZ. 16.00-18.00)

Zaraz po Giełdzie Projektów zapraszamy na ostatnie w tym roku Dyskusyjne Forum Kultury. Tym razem porozmawiamy o finansowaniu i promocji działań animacyjnych. Panelistami będą:

Cezary Mielko - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku;
Jędrzej Dondziło - dyrektor festiwalu Up To Date;
Wojciech Hernik – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie";
Jadwiga Konopko – Knyszyński Ośrodek Kultury.

 

Za moderację będzie odpowiadał Damian Dworakowski z WOAK.

Dyskusyjne Forum Kultury odbędzie się 6 listopada, w godz. 16.18, w Spokdach WOAK przy ul. św. Rocha 14. Wstęp jest wolny.


Fotoreportaż

24 września 2016 r. – Łomża

Dyskusyjne Forum Kultury to cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. To część projektu Podlaski Pomost Kultury realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez NCK. Ideą DFK, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych sektorów i terenów województwa podlaskiego. Dzięki poznaniu działalności innych uczestników możliwe jest zainicjowanie wspólnych działań, dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także zasobami na potrzeby realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

W naszym województwie funkcjonuje już co najmniej kilka inicjatyw będących doskonałymi przykładami podlaskiej współpracy na polu kultury. Takie Festiwale jak Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal Wertep czy Rockowania pozwalają na prezentację oferty kulturalnej, której na co dzień nie ma w mniejszych miejscowościach, gdyż lokalni animatorzy nie mają możliwości – czy finansowych, czy organizacyjnych – na zrealizowanie tego typu działań. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest więc dotarcie do szerszego grona odbiorców, w tym do mieszkańców peryferyjnych części województwa. Stanowią one również świetną okazję do nawiązania współpracy pomiędzy organizatorami a społecznością lokalną i pozwalają na promocję artystów i form sztuki, które bez tego typu inicjatyw nie miałyby szans dotarcia do nowych widzów.

O zaletach takich imprez, ale także o problemach związanych z ich organizacją, potrzebach społeczności lokalnych czy możliwościach rozwoju podobnych inicjatyw rozmawialiśmy 24 września 2016 w ramach II Dyskusyjnego Forum Kultury w Łomży.

Paneliści:

 • Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” oraz Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania”;
 • Dariusz Skibiński – Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”;
 • Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży;
 • Marcin Sekściński – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

Moderacja:
Dorota Sokołowska – Radio Białystok.


Fotoreportaż


120 tysięcy na lokalne projekty 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku realizuje trzyletni projekt Podlaski Pomost Kultury, w  ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Były szkolenia i warsztaty dla animatorów, instruktorów i nauczycieli z województwa podlaskiego. WOAK przeprowadził również wstępną diagnozę obecnego stanu edukacji kulturowej w regionie. Teraz czas na  kolejny, a dla lokalnych animatorów z pewnością bardzo ważny etap projektu - finansowanie lokalnych projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.
Na konkurs wpłynęło 29 projektów. Pieniędzy – 120 tysięcy zł. wystarczyło na sfinansowanie 14 najciekawszych. Jury przyznało kwoty - od 6 do 12 tysięcy zł. Projekty są bardzo różne – od warsztatów tanecznych, teatralnych, plastycznych po dziennikarskie, połączone z ciekawymi happeningami, publikacją samodzielnie przygotowanych filmów, albumów, komiksów.  Większość projektów ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiele różnych działań. Projekty będą realizowane od 1 września do 24 października.
Projekty zgłoszone do konkursu zostały ocenione przez trzech ekspertów zewnętrznych oraz dwóch przedstawicieli WOAK  według kilku kryteriów. „Ważne było dostosowanie planowanych działań do potrzeb, zainteresowań i wieku uczestników – mówi Cezary Mielko dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku - Zależało nam na tym , aby dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyły we wszystkich etapach realizacji projektu. Istotna była atrakcyjność działań, ich oryginalność, multimedialność, innowacyjność. Zwracaliśmy też uwagę na wykorzystanie lokalnego potencjału i zaangażowanie lokalnej społeczności.
Każdy z projektów zakłada współpracę środowisk oświaty i kultury. Bo o to tak naprawdę chodzi - by nauczyciele i animatorzy nauczyli się współpracować i dzięki temu lepiej mogli nauczyć młodych ludzi korzystać z oferty kulturalnej i co więcej – także ją tworzyć.
 
Każdy z koordynatorów dostał  swojego anioła stróża – instruktora z WOAKu, który pomoże, podpowie, dopilnuje i który będzie w stałym kontakcie z animatorem realizującym projekt.
 
W przyszłym roku w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury WOAK będzie mógł pomóc sfinansować dwa razy więcej projektów. To realna szansa na wdrożenie świetnych pomysłów, na które animatorom czy nauczycielom zwykle brakuje pieniędzy. Wartość całego trzyletniego programu to 1 milion 130 tysięcy złotych. 

 

 


COACHING
 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku rusza z kolejnym działaniem w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury: wizytami coachingowymi w terenie. Jako instytucja z prawie 60-letnim stażem, realizująca projekty i działania z zakresu animacji kulturalnej i kształcenia kadr kultury, WOAK chce wesprzeć lokalnych animatorów swoją wiedzą i doświadczeniem, podnosząc ich kompetencje w miejscu ich działalności.
 
Instytucje kultury, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne aktywne w dziedzinach szeroko pojętej kultury i edukacji mogą zgłaszać WOAK-owi problemy, z którymi borykają się na co dzień w swojej pracy, rodzaje prowadzonych działań, w których potrzebują wsparcia, lub obszary, które chcieliby rozwijać. Spośród zgłoszeń zostaną wybrane te, które będą najpilniej wymagać interwencji, a następnie instruktorzy WOAK lub zewnętrzni eksperci przyjadą do danej miejscowości, aby razem szukać rozwiązań bezpośrednio w miejscu działalności animatorów i edukatorów. Ten sposób pomocy pozwoli na skuteczne wsparcie działalności lokalnych instytucji w efektywnym i kreatywnym rozwiązywaniu konkretnych zagadnień.
Jak to będzie wyglądać w praktyce? Załóżmy, że mały ośrodek kultury ma problem z dotarciem do szerszego grona odbiorców. Zgłasza się do WOAK, a specjaliści do spraw promocji przyjeżdżają na miejsce i wspólnie z miejscowymi animatorami analizują, co można zrobić w konkretnej miejscowości, biorąc pod uwagę specyfikę miejsca i środowiska, żeby zachęcić większą liczbę osób do udziału w działaniach kulturalnych. Następnie układają plan działań i proponują możliwość wsparcia w kolejnych latach.
WOAK oferuje pomoc nie tylko w zakresie promocji, ale też m.in. w sprawach organizacyjnych, promocyjnych, formalno-prawnych, kadrowych, księgowych i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową na adres: pomost@woak.bialystok.pl. Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.woak.bialystok.pl/pomost lub pod numerem telefonu 85 740 37 26, u koordynatora projektu Damiana Dworakowskiego. 


DYSKUSYJNE FORUM KULTURY, 16.06.2016 r. , SUWALSKI OŚRODEK KULTURY

W ramach kolejnej częsci projektu zapraszamy na Dyskusyjne Forum Kultury - cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. Ideą DFK jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych sektorów i terenów województwa podlaskiego. Dzięki poznaniu działalności innych uczestników możliwe jest zainicjowanie wspólnych działań, dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także zasobami na potrzeby realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej.
Stawiamy na nową formułę spotkań, w trakcie których możliwa będzie swobodna dyskusja uczestników na temat współpracy instytucji kultury i edukacji z województwa podlaskiego. Na Podlasiu funkcjonuje wiele podmiotów, które mogą wspierać swoją działalność, realizować partnerskie projekty, wymieniać się doświadczeniami; DFK pozwala na poznanie się partnerów z różnych części województwa i różnych sektorów oraz podjęcia rozmowy o wspólnych możliwościach i problemach.

Pierwsze Dyskusyjne Forum Kultury będzie dotyczyło właśnie współpracy. Uczestniczyć w nim ma kilkadziesiąt osób z różnych części województwa, reprezentujących różnego rodzaju instytucje i doświadczenia, posiadających ciekawe pomysły i chęci do współpracy. Będą to uczestnicy Podlaskiego Forum Kultury 2016 – przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury i edukacji z całego województwa, a także osoby zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju edukacji kulturowej z Suwałk. Będziemy dyskutować o tym, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy instytucjami z różnych części regionu przy realizacji podobnych projektów, korzystania z istniejących rozwiązań, dzielenia się zasobami, wspierania wzajemnej działalności.

Na pierwszą dyskusję – o konkretnych, lokalnych problemach– zapraszamy 16 czerwca, w godz. 11.30-13.30, do Suwalskiego Ośrodka Kultury.

 • 11:30 - Panel dyskusyjny w ramach Dyskusyjnego Forum Kultury. Temat: „Jak współpracować na rzecz edukacji kulturowej”
 • 13.30 - zakończenie panelu – czas na poznanie się uczestników


Paneliści:

 • Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
 • Małgorzata Dudzińska – dyrektor Stowarzyszenia Euroregion Niemen
 • Mariusz Augustyniak - Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim
 • Bożena Kamińska – dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury
 • Piotr Kuczek  – specjalista ds. analiz, Suwalski Ośrodek Kultury
 •  

Moderacja
Damian Dworakowski – koordynator projektu Podlaski Pomost Kultury
 


Ważnym elementem projektu jest podnoszenie kwalifikacji podlaskich animatorów kultury. W tym celu stworzony został cykl 10 warsztatów merytorycznych. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie temat dla siebie. Tematyka warsztatów jest opracowana na podstawie potrzeb uczestników konferencji i innych spotkań realizowanych w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury i jego części diagnostycznej. Celem warsztatów jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w pracy edukacyjno – kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej. W ramach warsztatów staramy się przekazać umiejętności stosowania nowoczesnych, atrakcyjnych dla młodych ludzi form edukacji kulturowej.

Warsztaty będą się odbywały 14, 15, 21, 22, 28, 29 maja i 4, 5, 11 i 12 czerwca 2016 r. Udział w warsztatach jest warunkiem późniejszego przystąpienia do konkursu regrantingowego

PEŁNY OPIS WARSZTATÓW I REGULAMIN DOSTĘPNE W PLIKU PDF DO POBRANIA

TYTUŁY WARSZTATÓW

 1. Działania międzypokoleniowe w teorii i praktyce (termin: 14.05.2016)
  - WOAK, Spodki, ul. św. Rocha 14, 9:15-15:45
 2. Media społecznościowe w edukacji kulturowej (termin: 15.05.2016)
  - WOAK, ul. Kilińskiego 8, 9:00-15:30
 3. Ewaluacja i diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych (termin: 21.05.2016)
  - WOAK, ul. Kilińskiego 8, 9:00-15:30
 4. Historie małe i duże - edukacja kulturowa w "małych ojczyznach" (termin: 22.05.2016)
  - WOAK, ul. Kilińskiego 8, 9:00-15:30
 5. Projektowanie sytuacji twórczych. (termin: 28.05.2016)
  - WOAK, ul. Kilińskiego 8, 9:00-15:30
 6. Sztuka Spotkania (termin: 29.05.2016)
  - WOAK, ul. Kilińskiego 8, 9:00-15:30
 7. "High-tech & GLAM" (termin: 4.06.2016)
  - Muzeum Wojska, ul. Kilińskiego 7, 9:00-15:30
 8. „Cokolwiek myślisz o szkolnym apelu, pomyśl odwrotnie”, czyli teatr w życiu społeczności lokalnej. (termin: 5.06.2016)
  - Muzeum Wojska, ul. Kilińskiego 7, 9:00-15:30
 9. Grywalizacja (termin: 11.06.2016)
  - WOAK, ul. Kilińskiego 8, 9:00-15:30
 10. Nowoczesne środki docierania do odbiorców i komunikacji z odbiorcami (termin: 12.06.2016)
  - WOAK, ul. Kilińskiego 8, 9:00-15:30

REJESTRACJA NA WARSZTATY ZAKOŃCZONA


Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury zachęcamy do postawienia swoich danych i wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o projekcie.

NEWSLETTER PROJEKTU PODLASKI POMOST KULTURY


Miło nam poinformować, że Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury będzie realizował trzyletni projekt pod nazwą Podlaski Pomost Kultury. WOAK będzie regionalnym koordynatorem tego projektu w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

[ powrót ]
Odwiedź nas!
Newsletter
Zapisz się, aby otrzymywać nowe informacje