Dyrekcja WOAK

Dyrektor WOAK, fot. Mariusz Fabisiak

Cezary Jan Mielko, od 1 VI 2011 r. zastępca dyrektora WOAK, od 30 V 2014 r. p.o. dyrektora WOAK, od 1 VIII 2014 r. dyrektor WOAK. Urodził się 22 października 1978 r. w Białymstoku. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na wydziale Pedagogiki i Psychologii (kierunek kulturoznawstwo) oraz Podyplomowych Studiów Menadżerów Kultury na SGH w Warszawie, których owocem jest publikacja projektu „Most Muzyczny” zamieszczona w książce “Biznesplan – Elementy planowania działalności rozwojowej” pod redakcją prof. Krzysztofa Mareckiego. Absolwent Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na SGH w zakresie Ekonomii czego efektem jest przygotowywana rozprawa doktorska pod nazwą „Administracja publiczna i jej rola w organizacji oraz finansowaniu samorządowych instytucji kultury (na przykładzie województwa podlaskiego)” – praca w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce publicznej pod kierunkiem Prof. SGH dr hab. Joachima Osińskiego. Certyfikowany Trener Regionalny Narodowego Centrum Kultury w obszarze pozyskiwania funduszy europejskich dla kultury. W latach 2004 – 2005 pracował w WOAK-u na stanowisku instruktora ds. upowszechniania sztuki. Następnie pełnił funkcję dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, gdzie był odpowiedzialny za kwestie dotyczące przekształcenia jednostki nieposiadającej osobowości prawnej w samorządową instytucję kultury. Pracując w Supraślu powołał do życia stałą galerię Wiktora Wołkowa oraz podjął się organizacji szeregu imprez kulturalnych m.in. Supraskich Spotkań z Bluesem, Spotkań z Kulturą Romską, Festiwalu Operetkowego „GLORIA” i wielu innych. Pozyskał środki i uruchomił świetlice terenowe w gminie Supraśl, które do tej pory służą mieszkańcom tych terenów. W roku 2009 rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, gdzie zajmował się przygotowaniem i prowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Programu, czego przykładem jest organizacja Dnia Europy i VI rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podczas imprezy z udziałem muzyków Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz przedstawicieli komisji europejskiej w sposób pozytywny zostały pokazane przemiany, jakie zaszły dzięki funduszom europejskim. Dodatkowo członek  supraskiego Stowarzyszenia Artystycznego Centrum Art. zajmującego się propagowaniem działań młodych twórców i wykonawców, a także muzyk i perkusista mający na koncie ponad dziesięć oficjalnie wydanych albumów płytowych, oraz udział w wielu polskich i zagranicznych festiwalach muzycznych. Zapalony społecznik i animator kultury.

 

[ powrót ]