Podlaskie Forum Kultury 2018

Fotoreportaż ze szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza dyrektorów i instruktorów samorządowych instytucji kultury oraz burmistrzów, wójtów i przedstawicieli urzędów gmin, miast i gmin, miast woj. podlaskiego na szkolenie w ramach Podlaskiego Forum Kultury:

„PRAWO W KULTURZE – UMOWY O DZIEŁO I UMOWY ZLECENIA”
ORAZ
„PROJEKTY KULTURALNE Z UWZGLĘDNIENIEM WALORÓW SPOŁECZNO-KULTUROWYCH ŚRODOWISKA LOKALNEGO"

Termin i miejsce szkolenia:
21-23.05.2018r. Kazimierz Dolny


Cele szkolenia:

  1. Przybliżenie zagadnień dotyczących aspektów prawnych w kulturze, w szczególności omówienie kwestii dotyczących zawierania umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz praw i obowiązków stron w zakresie realizacji umowy – korzyści i zagrożenia.
  2. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i animatorów samorządowych instytucji kultury oraz motywacji do podejmowania działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez realizację projektów kulturalnych z uwzględnieniem walorów społeczno-kulturowych środowiska lokalnego, pozwalającej w sposób kreatywny i nowoczesny realizować działalność w zakresie kultury.
  3. Szkolenie stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń i pomysłów, a także będzie zaproszeniem do wspólnego poszukiwania nowych metod i sposobów animowania środowiska lokalnego, co przyczyni się do twórczego ożywienia działalności społeczno-kulturalnej i pobudzania aktywności kulturalnej społeczności lokalnych.

Informujemy, że akredytacja udziału w 3 dniowym szkoleniu realizowanym w ramach Podlaskiego Forum Kultury wynosi 650 zł, w ramach której zapewniamy uczestnikom:

  • przejazd autokarem Białystok – Siemiatycze – Kazimierz Dolny – Siemiatycze – Białystok;
  • noclegi w pokojach dwuosobowych w „Domu Architekta” SARP;
  • wyżywienie: 21.05.2018r. – obiad i kolacja; 22.05.2018r. – śniadanie, obiad, kolacja; 23.05.2018r. – śniadanie, obiad;
  • nocne zwiedzanie Kazimierza Dolnego z przewodnikiem;
  • udział w 3 dniowym szkoleniu, potwierdzony certyfikatem.

Istnieje możliwość skorzystania tylko z 1 dniowego szkolenia „Prawo w kulturze – umowy o dzieło i umowy zlecenia”, które realizowane będzie dn. 21.05.2018 r. w siedzibie WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, s. 12 w godz. 9:00-12:00. Szkolenie prowadzić będzie Pani Iwona Grigoruk – Radca prawny. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł.
Do powyższych cen nie będzie doliczony podatek VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Akredytację prosimy wpłacić w terminie do dnia 11.05.2018r. na konto WOAK: Bank PEKAO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 z dopiskiem „Podlaskie Forum Kultury” oraz podaniem nazwiska osoby, której wpłata dotyczy.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowo będzie pobierana opłata klimatyczna w wysokości 2,- zł./os za dobę, płatne gotówką na miejscu na rzecz Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, przez każdego uczestnika szkolenia indywidualnie.

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia oraz ksero dowodu wpłaty, w terminie do 11.05.2018r. pocztą, drogą elektroniczną na adres edukacja@woak.bialystok.pl lub faxem 85 740 37 19.

Zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Koordynator szkolenia: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji WOAK
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Edukacji WOAK tel. 85 740 37 18 lub na stronie: www.woak.bialystok.pl 

DOKUMETY DO POBRANIA:
PROGRAM SZKOLENIA
KARTA ZGŁOSZENIA

[ powrót ]