Darmowe warsztaty recytatorskie

Igraszki ze słowem. Bezpłatne warsztaty recytatorskie dla grup zorganizowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół gimnazjalnych na bezpłatne warsztaty recytatorskie.

W dobie coraz bardziej ograniczonych kontaktów międzyludzkich każde wystąpienie publiczne staje się dla nas nie lada wyzwaniem. O tym, jak radzić sobie ze stresem i jak przygotować się do wystąpienia publicznego, dowiedzieć się będzie można podczas proponowanych przez nas warsztatów. Zajęcia przygotują uczestników do udziału nie tylko w konkursach recytatorskich, ale też do wystąpień publicznych, np. w szkole, podczas zajęć lekcyjnych, potem na studiach podczas egzaminów i wreszcie w pracy. Pod okiem instruktorów teatralnych WOAK uczestnicy będą pracować nad dykcją, poprawną wymową, interpretacją tekstu, zachowaniami scenicznymi oraz autoprezentacją.

 

Zapraszamy do WOAK-u, ale i my z przyjemnością przyjedziemy do Państwa!

Część I
Przygotowanie do wystąpienia:
- rozgrzewka ruchowa ciała,
- nauka prawidłowego oddechu,
- rozgrzewka aparatu mowy,
- ćwiczenie dykcji (trudne zbitki wyrazowe, łamańce językowe),
- wyjście na scenę i prawidłowa postawa sceniczna.

Część II
Praca z tekstem i nad tekstem:
- dobór tekstu do wieku, możliwości i płci recytatora,
- pierwsze i kolejne odczytywanie wybranego tekstu,
- poszukiwanie sposobu interpretacji,
- prezentacja tekstu (operowanie głosem, mówienie do widowni, świadome posługiwanie się gestem i mimiką).

Czas trwania zajęć: 1,5 godz. (2x45 minut)
liczba uczestników: 10-15 osób

Zapraszamy do nas, ale i my z przyjemnością przyjedziemy do Państwa!

Kontakt:
Ewa Jakubaszek, Magdalena Kruszyńska-Sosnowska (Dział Muzyczno-Teatralny WOAK)
e.jakubaszek@woak.bialystok.pl, m.kruszynska@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-25

[ powrót ]