TEATRALNE

Konkurs „Baje, bajki, bajeczki...”

Dział Muzyczno-Teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury zaprasza dzieci do udziału w XXXI Małym Konkursie Recytatorskim „Baje, bajki, bajeczki...”.
Na zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich czekamy do 15 maja br.

Eliminacje miejskie dla miasta Białegostoku odbędą się 18 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie WOAK przy ul. św. Rocha 14 (Spodki). 
Karty zgłoszeń na eliminacje miejskie w Białymstoku prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja br.

Karty zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać na adres:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,
ul. Kilińskiego 8,
15-950 Białystok,
Dział Muzyczno-Teatralny

lub przesłać na adres e-mail: teatr@woak.bialystok.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA


(...) Tradycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest wciąż żywa i troskliwie pielęgnowana, a sztuka słowa wciąż przyciąga nowe pokolenia wykonawców. Jest to szczególnie ważne w czasie odbierania słowu dawnego znaczenia – jako środka komunikacji międzyludzkiej i przestrzeni kreacji artystycznej. Konkurs potwierdza wysoki poziom ruchu recytatorskiego, co budzi nadzieje, że mimo wielu zagrożeń ze strony współczesnej pop-kultury, sztuka żywego słowa będzie trwała.

Przywołana opinia jury o poprzednich edycjach OKR mówi to, co najważniejsze – trwamy, służymy ojczystemu językowi i literaturze, przywracamy słowu jego bezpośredniość, jego życie, czyli piękno, a praca uczestników i ich opiekunów owocuje wysoką jakością uprawianej sztuki. Z wiarą, że te wartości będą utrzymane i umocnione, zaczynamy kolejny etap wspólnej drogi.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza, jak co roku o tej porze, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 27 kwietnia 2018 r. (piątek), o godz. 10.00, w Spodkach WOAK przy ul. św. Rocha 14.
Eliminacje środowiskowe (szkolne, miejskie, powiatowe) w województwie podlaskim muszą zakończyć się do 11 kwietnia br. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia br. Należy je kierować do Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: teatr@woak.bialystok.pl.
 
Eliminacje miejskie dla miasta Białegostoku odbędą się w Białostockim Ośrodku Kultury (Kawiarnia Fama), ul. Legionowa 5, w dniu 18 marca 2018 r. o godz. 10.00. Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 8 marca. Należy je kierować do Elżbiety Puczyńskiej, Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5, 15-501 Białystok lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: e.puczynska@bok.bialystok.pl

Komisje eliminacji środowiskowych na konkurs wojewódzki mogą zakwalifikować uczestników w:
- turnieju teatrów jednego aktora – 1 osobę
- turnieju recytatorskim – 2 osoby,
- turnieju poezji śpiewanej – 2 osoby,
- turnieju „wywiedzione ze słowa” – 1 osobę,


Konkurs Recytatorski „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”

Dział Muzyczno-Teatralny WOAK w Białymstoku zaprasza najmłodszych recytatorów do udziału w Konkursie Recytatorskim dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”. 

Etap I - eliminacje w przedszkolach - do 15 maja 2018 r.
Etap II - eliminacje gminne, miejskie i powiatowe - do 30 maja 2018 r.
Do eliminacji wojewódzkich komisje konkursowe mogą zakwalifikować dwoje uczestników.
Karty zgłoszeń wraz z kopią protokołu jury należy przesłać do 5 czerwca 2018 r. pod adres:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8
15-950 Białystok

Etap III –eliminacje wojewódzkie

Spotkanie finałowe Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki” odbędzie się 15 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku przy ul. św. Rocha 14 (Spodki).

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają
pracownicy Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK w Białymstoku.
Ewa Jakubaszek, Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
tel. 85740 37 25
teatr@woak.bialystok.pl
e.jakubaszek@woak.bialystok.pl
m.kruszynska@woak.bialystok.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA


 

[ powrót ]