UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Spotkania z historią w WOAKu
Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą się uczyć historii w WOAKu. W każdą środę, o godz. 14:30, w siedzibie WOAK przy ul. Kilińskiego 8 (sala niebieska) odbywać się będą wykłady i spotkania z historykami. Porozumienie o rozszerzeniu współpracy podpisali dyrektor WOAK Cezary Mielko oraz Krystyna Szner i Helena Kurza z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wspólne działania UTW i WOAKu mają już 22-letnią historię. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy WOAKu,  pod patronatem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku. Założycielami Uniwersytetu byli: prof. dr hab. Wojciech Pędlich, prof. dr hab. Władysław A. Serczyk oraz mgr Barbara Pacholska (ówczesna wicedyrektor WOAK). Obecnie na wykłady odbywające się w auli głównej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uczęszcza stale ok. 300 osób, korzystając z 35 sekcji tematycznych. Udział w wykładach UTW jest bezpłatny.
 


 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
rok akademicki 2016/2017
Wykłady I semestr

PROGRAM

13.10.2016 r., godz. 17:00 – Wykład inauguracyjny „Nowe spojrzenie na losy Polaków na Syberii”
Wykładowca: prof. Adam Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku
• Koncert Chóru „ASTRA” pod dyr. Oksany Dziadul

20.10.2016 r., godz. 17:00 – „Złoty Wiek białostockiej fotografii 1861 1915 (na podstawie książki „Fotografowie Białostoccy 1861 – 1915)”
Wykładowca: mgr Wiesław Wróbel – Biblioteka Uniwersytecka
• Koncert Chóru „Cantylena z klubu „Relaks” w Białymstoku pod
dyr. Kazimierza Klepackiego

03.11.2016 r., godz. 17:00
– „Monter, wnuczek, policjant… i inni, sposoby oszustw na osobach starszych”
Wykładowcy: st. insp. Piotr Olech, st. str. Jarosław Gesinowski - Straż Miejska UM w Białymstoku
• Spotkanie autorskie z Bogusławą Wierzbicką - słuchaczką UTW, autorką tomików poezji

17.11.2016 r., godz. 17:00 – „Moja choroba, moja sprawa – o zgodzie na leczenie i zgodzie na udzielanie informacji o stanie zdrowia”
Wykładowca: dr Renata Tanajewska - Wydział Prawa UwB
• Występ zespołu wokalno – tanecznego UTW „Podlaskie Korale”

01.12.2016 r., godz. 17:00 – „ Muzyka gór – góry w muzyce. Inspiracje tatrzańskie w twórczości kompozytorów polskich XX wieku”
Wykładowca: dr hab. Tomasz Baranowski – Uniwersytet Muzyczny FC
w Białymstoku
• Koncert zespołu „Favorito” z Fundacji „Cantio” – Edukacja przez Sztukę pod kierunkiem Bożeny Kraśko

15.12.2016 r., godz. 17:00 – „Sacrum w architekturze – kwadratem i kołem wyrażona”
Wykładowca: ks dr hab. Radosław Kimsza – Politechnika Białostocka
• Występ Zespołu Teatralnego UTW pt. „Poezja ks. Jan Twardowskiego”

12.01.2017 r., godz. 17:00 – „GMO – jestem za czy przeciw”
Wykładowca: mgr Żaneta Dancewicz Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Zakład Biotechnologii
• Koncert Chóru Młodzieżowego Domu Kultur w Białymstoku pod kierunkiem Barbary Kornackiej

26.01.2017 r., godz. 17:00 – „Uważajmy na to, czego nie widać – Promieniowanie elektromagnetyczne, a nasze zdrowie”
Wykładowca: dr inż. Jerzy Sienkiewicz – Politechnika Białostocka
• Spotkanie autorskie z Panem Romanem Kowalewiczem, poetą, autorem poezji, prozy i aforyzmów
 

Miejsce wykładów: Aula Wydziału Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1, Białystok


 

[ powrót ]