UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Spotkania z historią w WOAKu
Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą się uczyć historii w WOAKu. W każdą środę, o godz. 14:30, w siedzibie WOAK przy ul. Kilińskiego 8 (sala niebieska) odbywać się będą wykłady i spotkania z historykami. Porozumienie o rozszerzeniu współpracy podpisali dyrektor WOAK Cezary Mielko oraz Krystyna Szner i Helena Kurza z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wspólne działania UTW i WOAKu mają już 22-letnią historię. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy WOAKu,  pod patronatem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku. Założycielami Uniwersytetu byli: prof. dr hab. Wojciech Pędlich, prof. dr hab. Władysław A. Serczyk oraz mgr Barbara Pacholska (ówczesna wicedyrektor WOAK). Obecnie na wykłady odbywające się w auli głównej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uczęszcza stale ok. 300 osób, korzystając z 35 sekcji tematycznych. Udział w wykładach UTW jest bezpłatny.


PROGRAM w roku akademickim 2018/2019

PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
 

[ powrót ]