Chór im. S. Moniuszki


fot. Mateusz Marek - Nasz Dziennik

W 1987 r. z inicjatywy Białostockiego Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki powstał Chór Pieśni Dawnej. Jego pierwszym dyrygentem był Kazimierz Puchalski, a następcą - Jerzy Śródkowski. Od 1993 r. przez kolejne sześć lat chórem kierowała Lidia Trojanowska. Wówczas to odłączył się on od BTŚ, tworząc organizację funkcjonującą pod nazwą Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych. Chór przyjął za patrona Stanisława Moniuszkę i odtąd nosi nazwę chór im. S. Moniuszki. Na stanowisko dyrygenta powrócił prof. Śródkowski, który w międzyczasie poświęcił się pracy w “Kurpiach Zielonych”. Znaczna część obecnych członków chóru to pierwsi kurpiowscy chórzyści ze starego składu ZPiT z lat 70. Chór niejednokrotnie brał udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i okolicznościowych, uświetniając je swoimi występami. Koncertował za granicą m.in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, we Włoszech i Niemczech. Wielkim przeżyciem była wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II 5 maja 1993 roku, podczas której chór pod dyrekcją J. Śródkowskiego wykonywał pieśni maryjne, a także - po raz trzeci - pamiętną pieśń powitalną “Witaj nam Ojcze Święty”, która miała swoją premierę podczas wizyty Jana Pawła II w Białymstoku.

Na zaproszenie różnych instytucji, organizacji i towarzystw, chór występuje na terenie województwa podlaskiego i poza jego granicami. W Białymstoku rokrocznie koncertuje na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w auli Wydziału Prawa UwB. W roku 2007 dwukrotnie 11.01.2007 - sesja i 11.10.2007 na Inauguracji Roku Akademickiego. Zespół chóralny od szeregu lat bierze udział w obchodach "Dni Kultury Kresowej", zapraszany przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. W rocznicę urodzin lub śmierci J. Piłsudskiego zespół występuje w czasie mszy, a następnie przy pomniku z pieśniami legionowymi.

Obecnie zespół liczy około trzydziestu śpiewaków rekrutujących się z różnych środowisk, a dyrygentem jest Marta Szałkiewicz.

Siedziba zespołu:
Chór im. Stanisława Moniuszki
WOAK Spodki
ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok
tel./fax 85 744-63-13, tel. 85 749-60-50
e-mail: muzyka@woak.bialystok.pl

[ powrót ]