Zespół Pieśni i Tańca „Małe Kurpie”

Zespół Małe Kurpie, początkowo Podlasiaki, powstał w 2005 r. przy Przedszkolu Integracyjnym nr 26 w Białymstoku. Od 2008 r. zespół przeszedł pod skrzydła Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, a w grudniu tegoż roku wystąpił w koncercie Jubileuszu 55-lecia ZPiT „Kurpie Zielone” i zmienił nazwę na Małe Kurpie. Grupa bierze czynny udział  w uświetnianiu imprez w Białymstoku i województwie. W swoich programach artystycznych prezentuje suitę ułańską, tańce i pieśni podlaskie, kurpiowskie, a także krakowskie.

Kierownik muzyczny: Grażyna Kuklińska

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Kurpie” 

Siedziba zespołu:
ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok
kontakt: Grażyna Kuklińska
tel. 605-748-018

[ powrót ]