Cykl "Od inspiracji do publikacji"

"Od inspiracji do publikacji"

Warsztaty polegały na tworzeniu nowej wersji wybranego tekstu. W trakcie zajęć uczestnicy pracowali nad brzmieniem, formą i treścią wybranych haseł, które po ostatecznej obróbce zadziwiły, zachwyciły i skierowały do refleksji odbiorcę.
 
 
promocja@woak.bialystok.pl, 85 740 37 22, 85 732 68 00
Więcej o Loesje
 
 
Loesje [luszje], w polskiej wersji Lusia, narodziła się w Arnhem w Holandii, 24 listopada 1983 roku. Jest to grupa ludzi działających na całym świecie, a jednocześnie postać, poprzez którą chcą inspirować innych. Od 1994 roku działa międzynarodowa fundacja Loesje (Loesje International), która:
- wspiera przedsięwzięcia grup w innych krajach i współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi
- angażuje się w inicjatywy na rzecz wolności słowa, tolerancji, kreatywności
- prowadzi szkolenia, międzynarodowe wymiany i warsztaty kreatywnego pisania tekstów
 
Działalność Loesje ma pobudzać odbiorców do refleksji i zachęcić do twórczego i nieszablonowego myślenia. Teksty, które zamieszczane są na drukach (plakatach, pocztówkach, wlepkach), tworzone są najczęściej w ramach warsztatów kreatywnego pisania, a ich celem jest dzielenie się pomysłami i ideami, wyrażenie własnych opinii przy użyciu krótkich sloganów. To też idealna okazja do pokazania swojej kreatywności, pobudzenia wyobraźni i może zmienienia świata na lepsze. Warsztaty Loesje chcą wchodzić w bezpośrednie kontakty z odbiorcami, stąd pomysł czarno-białych plakatów a także murali.
[ powrót ]