Akwarele M. Czyżewskiego

Fotoreportaż


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza do Galerii Działu Sztuk Plastycznych WOAK, ul. Kilińskiego 8 na wystawę akwareli Marka Czyżewskiego pn. "BIAŁYtakpięknySTOK".

Autor urodził się i mieszka w Białymstoku. Maluje od dawna, ale dopiero wskutek zachwytu dziełami impresjonistów rozpoczął własne poszukiwania twórcze, studiując klasyczne techniki i tematy. Jest zdeklarowanym kolorystą, zgłębiającym wciąż zasady kompozycji i tajemnice łączenia barw w malarstwie. Lubi malować sceny rodzajowe, zwłaszcza ludzi w pejzażu, również miejskim. Posługuje się najczęściej techniką olejną i akrylową oraz pastelami. Ostatnio jednak rozsmakował się w lekkości i kolorystyce akwareli, która zdominowała jego twórczość. Od lat bierze udział w wystawach, przeglądach i plenerach malarskich organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
Z nich wywodzi się również grupa twórcza „Bohemia”, do której należy Marek Czyżewski, gdzie w przyjacielskiej atmosferze można liczyć na wzajemne wsparcie w artystycznej pasji.

Informacji o wystawie udziela Dział Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, tel. 85 740 37 15
galeria@woak.bialystok.pl

wystawa czynna do 20 maja, wernisaż odbył się 5 kwietnia 2017 o godzinie 18:00
wstęp wolny


 

Fotoreportaż z wernisażu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Białostockie Towarzystwo Fotograficzne, Centrum Kulturalne Republiki Białoruś w Polsce i Fotoklub Grodno zapraszają do oglądania wystawy fotograficznej z okazji 45-lecia Fotoklubu Grodno „Grodzieńskie uroki”. Wernisaż wystawy odbył się we wtorek, 25 kwietnia, o godzinie 17:00 w sali różowej WOAK, ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku.

„Grodzieńskie uroki” to wystawa zbiorowa 41 fotografików białoruskich, przedstawiająca ludzi, zjawiska i wydarzenia z Grodna i okolic. Ukazuje różnorodność podejścia do fotografii artystycznej i reportażowej, daje też możliwość konfrontacji z pracami znanych nam białostockich fotografików.

Patronat artystyczny:
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, oddział północno wschodni przy współpracy Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś w Białymstoku

Informacji o wystawie udziela Dział Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, tel. 85 740 37 15
galeria@woak.bialystok.pl

Wystawa będzie czynna do 20 maja 2017 r.

[ powrót ]