ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DOKUMENTY I PROCEDURY

Roczny plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Regulamin udzielania zamówień publicznych WOAK w Białymstoku

 ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PROGÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POSTĘPOWANIA W 2017 r.

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

Wyżywienie 40 uczestników otwarcia wystawy „EKO-Gwiazdka” w ramach projektu „Eko-Kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
P.220.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.72.2017
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

 

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku oraz 50 uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

 

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.70.2017

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Dożynek Prezydenckich 2017 reprezentujących województwo podlaskie

 

Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF


Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2017 i IX Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”. Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni”

 

Zamówienie na usługę społeczną P.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF


Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wydarzeń organizowanych przez WOAK w Białymstoku w lipcu i sierpniu 2017 r. Zamówienie na usługę społeczną
P.220.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Zakwaterowanie i wyżywienie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

SZ.220.1.2017
przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2017 oraz koncertu w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia
o zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do utworzenia multimedialnego Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

 SZ.220.1.2017

przetarg nieograniczony

 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 


 POSTĘPOWANIA W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH

Postępowania w 2016 r.

 

 

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje
o postępowaniu

Usługi wyżywienia 110 uczestników sylwestra WOAK w Białymstoku 2016/2017

przetarg nieograniczony, OI.220-1/16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi wyżywienia uczestników koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” pt. „Benefis Wiesława Dąbrowskiego”

przetarg nieograniczony, MT.220-6/16 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi wyżywienia uczestników działań statutowych organizowanych w listopadzie i grudniu 2016 r. przetarg nieograniczony, MT.220-5/16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „ROCKOWANIA” – w Białymstoku oraz uczestników projektu Podlaski Pomost Kultury – w Olsztynie lub okolicach zapytanie o cenę SZ.220-1/16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników VIII Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści” oraz Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „ROCKOWANIA” przetarg nieograniczony, MT.220-3/16 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi w zakresie wyżywienia uczestników festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur 2016” zamówienie z wolnej ręki MT.220-4/16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników festiwalu Podlaska Oktawa Kultur 2016 oraz członków ZPiT Kurpie Zielone

przetarg nieograniczony MT.220-2/16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi zakwaterowania i wyżywienia 566 uczestników IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru pn. PODLASKA OKTAWA KULTUR 2016 w terminie 25.07.2016-01.08.2016 r. przetarg nieograniczony MT.220-1/16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Postępowania w 2015 r.

 

 

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje
o postępowaniu

Usługi zakwaterowania i wyżywienia
20 uczestników VII Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”

przetarg nieograniczony

T-401-3/15

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi zakwaterowania i wyżywienia prowadzących warsztaty i uczestników projektu „Zaproś nas do siebie”

przetarg nieograniczony

E-401-1/15

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników VII Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”

przetarg nieograniczony

T-401-2/15

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi wyżywienia 150 uczestników
VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru – PODLASKA OKTAWA KULTUR 2015

przetarg nieograniczony

OI-4210-16/15

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi zakwaterowania i wyżywienia
87 uczestników VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru – PODLASKA OKTAWA KULTUR 2015

przetarg nieograniczony

OI-4210-14/15

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi zakwaterowania i wyżywienia
500 uczestników VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - PODLASKA OKTAWA KULTUR 2015

przetarg nieograniczony

OI-4210-10/15

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Postępowania w 2014 r.

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia

Informacje
o postępowaniu

Adaptacja Podpiwniczenia Spodka C- wykonanie instalacji elektrycznej, tynków, przegród ścian oraz wykończenie posadzki gresem w Białymstoku przy ul. św. Rocha 14

przetarg nieograniczony

AG-220-6/14

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonania artystyczne grup (zespołów) prezentujących dorobek kulturalny gmin województwa podlaskiego podczas Parady Województwa Podlaskiego 2013 - ETAP II w ramach projektu p.n. Podlaskie odwieczna potrzeba natury finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

zamówienie z wolnej ręki

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Usługi w zakresie zabezpieczenia technicznego imprez kulturalnych organizowanych w 2014 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku poprzez zapewnienie scen z zadaszeniem, nagłośnienia i oświetlenia

 

przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 8

 

przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi zakwaterowania i wyżywienia 543 uczestników VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru pn. PODLASKA OKTAWA KULTUR w terminie 21-28.07.2014 r.

 

przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

[ powrót ]